Genç Bayrak Gazetesi

TUİK’ten Kültür Araştırması

TUİK’ten Kültür Araştırması

Kültür Ekonomisi, 2015

Ülkemizin kültür ekonomisinin boyutunun doğru bir şekilde belirlenmesi ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapılabilmesi için yürütülen çalışmalar neticesinde kültür ekonomisinin büyüklüğünün sistematik ve periyodik olarak ölçülmesi amaçlanmıştır. Kültür ekonomisi göstergeleri, “Avrupa Birliği Kültür İstatistikleri” nihai raporuna göre önerilen metodoloji çerçevesinde, Eurostat’ın norm ve standartları dikkate alınarak, genel devlet ve hanehalklarının kültür harcamaları ile girişimler ve dış ticaret verileri kullanılarak Türkiye’de ilk defa üretilmiştir.

Kültür harcamaları %6,5 arttı

Kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %6,5 artarak 32 milyar 941 milyon 728 bin TL oldu. Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %61,5, özel harcamaların payı ise %38,5 oldu.

Kültür harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %1,4 oldu

Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2014 yılına %1,5 iken, 2015 yılında %1,4’e düştü.

Genel devlet kültür harcamaları %19,8 arttı

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %19,8 artarak 20 milyar 246 milyon 419 bin TL oldu. Harcamaların %72,7’sı merkezi yönetim bütçesinden, %27,3’ü ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı %27,6 oldu

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre harcamalara bakıldığında; mimarlık %27,6, kültürel ve doğal miras %18, temel alanlara ayrılmayanlar %14,9, kitap ve yazılı basın %11, görsel/işitsel ve multimedya %10,6, gösteri sanatları %10,1, kültürel eğitim %3,3, kütüphane ve arşiv %2,7 ve diğerleri %1,8 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamaları %10,5 azaldı

Özel harcamaların %97,3’ü hanehalkları, %2,7’si ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı. Hanehalkı kültür harcamaları 2015 yılında 2014 yılına göre %10,5 azalarak 12 milyar 356 milyon 651 bin TL oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının %30,1’i televizyon-TV yayın giderlerine yapıldı

Hanehalklarının 2015 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri %30,1, veri işlem ekipmanları %13,8, kitap, gazete ve dergi %13, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler %12,4, kırtasiye ve çizim malzemeleri %9,3, sinema, tiyatro ve konser %5,7 ve diğerleri %15,7’lik paya sahipti.

Kültürel sektörlerdeki girişimlerin %39’u mimarlık alanında faaliyet gösterdi

K ültürel sektörlere faaliyet alanları açısından bakıldığında; 2015 yılında girişimlerin %39’u mimarlık, %16,8’i yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri, %12,5’i yayımcılık, %11,6’sı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, %10,4’ü uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri, %4,5’i programcılık ve yayıncılık ve %5,2’si diğer kültürel alanlarda faaliyet gösterdi.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri %19,1 arttı

Girişimlerin kültürel mal ve hizmetlerinin cirosu 2015 yılında 2014 yılına göre %12,3 artarak 23 milyar 241 milyon 33 bin TL oldu. Girişimlerin kültürel mal ve hizmet üretiminin katma değer katkısı ise 2015 yılında 2014 yılına göre %19,1 artarak 6 milyar 957 milyon 163 bin TL oldu.

Katma değer katkısının %23,7’si programcılık ve yayıncılık alanında oldu

Kültürel sektörler içinde 2015 yılında gerçekleşen katma değer katkısının dağılımına bakıldığında; %23,7’si programcılık ve yayıncılık, %23’ü yayımcılık, %19,6’si sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı ile ses kaydı ve müzik yayımlama, %18,5’i mimarlık, %11,4’ü yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence ve %3,8’i diğer kültürel sektörlerde gerçekleşti.

Kültürel mal ihracatı 17 milyar 848 milyon 104 bin TL oldu

Kültürel mal ihracatı 2015 yılında 2014 yılına göre %9,4 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında %9,3 ve ikincil mal ihracatında %11,6 olarak gerçekleşti. 2015 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %4,6 oldu.

Kültürel mal ithalatı 14 milyar 788 bin TL oldu

Kültürel mal ithalatı, 2015 yılında 2014 yılına göre %3,6 arttı. Ana mal ithalatı %6,8 azalırken, ikincil mal ithalatında %11,2 arttı. 2015 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %2,5 oldu.

Kültürel alanlara göre ihracatta en büyük pay el sanatlarında oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2015 yılında 12 milyar 483 milyon 434 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %70 oldu.

Kültürel alanlara göre ithalatta en büyük pay görsel ve işitsel medyada oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2015 yılında 7 milyar 750 milyon 293 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %55,4 oldu.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ